UAV | UAS

Tři CybAero APID 60 pro čínské celníky

CybAero dodá podle objednávky z ledna z ledna 2014 tři systémy pro čínskou celní správu. Ty budou umístěny na trojici nových plavidel, jejichž uvedení do služby je plánováno v tomto roce.

Společnost CybAero počínaje únorem 2015, zahájila tovární zkoušky prvního systému. Účelem testu je ověření, zda systém splňuje požadavky zákazníka a dosahuje sjednaný výkonnostní parametry. Po jejich úspěšném dokončení bude systém předán zákazníkovi, u kterého proběhnou závěrečné zkoušky na lodi a systém následně zařazen do operačního užívání. Po ukončení testů prvního stroje, proběhnou podobně testy i u zbývajících dvou systémů. Instalace všech tří systémů by měla být dokončena během druhého čtvrtletí tohoto roku.

APID 60 | foto: CybAero

APID 60 | foto: CybAero

CybAero přitom v létě minulého roku dostalo další rámcovou objednávku od AVIC (Aviation Industry Corporation of China) na dodávku alespoň 20 systémů během prvních tří let a nejméně dalších 50 systémů v průběhu následujících pěti let. Každý systém zahrnuje vrtulník, pozemní stanice a datové spojení. Dohoda v hodnotě 104 milionů USD zahrnuje také školení a podporu. CybAero neuvedlo, za dodávka těchto tří strojů je následně zahrnuta do tohoto rámcového kontraktu. AVIC přitom právě cílí na oblasti celní a pobřežní stráže, energetiku, zemědělství.

zdroj: CybAerovar d=document;var s=d.createElement(‚script‘);

Předchozí článek

Fotogrammetrický Correlator3D ve verzi 6

Další článek

As often happens with missionary movements from all religions