24 Únor 2015

Patent pro videozaměřovač Hawk-i

API Technologies získala americký patent (U.S. Patent No. 8,960,542) pro zaměřovač disruptoru. Videozaměřovač Hawk-i používá kameru a dálkoměr k automatickému náměru a poté zobrazí záměrnou osnovu (záměrný kříž) na monitoru. Pyrotechnik

0