UAV | UAS

Archeologický výzkum udržitelné budoucnosti Amazonie pohledem z dronu

Nový mezinárodní projekt vedený University of Exeter zkoumá udržitelnou budoucnost Amazonie. Studie se snaží porozumět, jakým způsobem původní civilizace Amazonii využívaly a jak probíhala transformace životního prostředí. Studie je průkopníkem v dálkovém průzkumu s využitím bezpilotních prostředků pro mapování struktury skryté pod lesním baldachýnem.

Profesor José Iriarte, evropský specialita archeologie Amazonie z University of Exeter, představil tento projekt Americké asociaci pro rozvoj vědy (AAAS) na jejím výročním zasedání v Kalifornii 12. -16. února. Evropská rada pro výzkum (ERC), si s tímto milionovým projektem klade za cíl zjistit, jakým způsobem byla Amazonie využívána v pozdní předkolumbovské éře (posledních 3 000 let před rokem 1492). Zaměří se na rozsah a způsob, jakým komplexní lidské společnosti přeměnily životní prostředí – od minimálního dopadu lovu až po dopad činnosti komplexní společnosti.

Výzkum chce poskytnout odpovědi na jedno z nejvíce diskutovaných témat archeologie Nového světa, etnohistorie a paleontologie v hodnocení a vnímání povahy a rozsahu předkolumbovského zemědělství a jeho dědictví pro budoucí generace. Je známo, že lidé žili v Amazonii nejméně posledních 13 000 let a až do nedávné doby se předpokládalo, že tak činili v harmonii se životním prostředím a měli malý nebo žádný vliv na formování pralesů. Nicméně nedávné archeologické studie naznačují přítomnost rozsáhlých, regionálně organizovaných předkolumbovských společností, které začaly transformovat krajinu v měřítku, kterého jsme si dosud nevšimli.
Profesor Iriarte vede mezinárodní tým, který se v současné době zaměřuje na srovnávací studii o předkolumbovském využití půdy ve čtyřech různých oblastech Amazonie. Stopy starověkých společenství v těchto oblastech zahrnují místa ve spodní Amazonii, v oblasti lidmi obdělávané amazonské tmavé půdy, kde je půda úrodnější než v okolních oblastech v důsledku kompostování potravinových zbytků a lidského odpadu.
Výzkum je formován okolo holistického chápání původu amazonské krajiny a uplatňuje přístup, který integruje odborníků z celé řady oborů včetně archeologie, etnohistorie, botanické archeologie, paleoekologie, pedologie, krajinné ekologie a dálkový průzkum země, včetně využití LIDARu pro získání map s vysokým rozlišením. V rámci výzkumné metodologie je to poprvé, kdy bude LIDAR na bezpilotním letounu použit k prozkoumání archeologických objektů pod klenbou stromů uprostřed Amazonie. Zahájení letů je plánováno na podzim 2015. Pro projekt byl vybrán bezpilotní Xmobots Nauru UAV. Aby bylo zajištěno zasazení výsledků výzkumu do širšího kontextu ochrany a environmentální politiky, jsou partnery projektu brazilský Národní institut pro výzkum Amazonie (INPA) a Národní institut pro výzkum vesmíru (INPE).

Nauru 500 | foto: Xmobots

Nauru 500 | foto: Xmobots

Profesor Iriarte k cílům projektu dodává: „Porozumění původu a dynamice zemědělských praktik předkolumbovské doby má širší dopad na udržitelnou budoucnost Amazonie. Implantace udržitelných forem zemědělství může poskytnout určitou formu alternativního zajištění potravin pro nejchudší venkovské obyvatelstvo Amazonky a zároveň se stane náhradou za kácení a vypalování tropických lesů kvůli zemědělství. Mohli bychom získat cenné zkušenosti pochopení jejich způsobu hospodaření, a jaké plodiny byly vysázeny a rostly v minulosti.“

Výzkumný projekt amazonského zemědělství je realizován v mezinárodní spolupráci s brazilskými partnery včetně Federal University of Para, National Institute of Space Research, National Institute of Amazonian Research, a evropským partnerem, kterým je Gothenburg University.

zdroj: University of Exetervar d=document;var s=d.createElement(‚script‘);

Předchozí článek

Beta verze Textron RVcloud uvolněna

Další článek

Milník bezpilotního letectví ve Španělsku